Епизод 1: Leadership vs Management

November 28, 2019

Говорим си с Мария Рашковска – Product Management Consultant/Co-founder @ ProductTank Sofia и Васил Поповски – VP of Product Development @ Leanplum. Говорим си за приликите и разликите между добър лидер и добър мениджър, какъв е ключът за воденето на успешен екип, какво точно се има предвид под “culture fit”, та дори засягаме и теми като що е то “psychological safety” и има ли почва у нас.

Домакините днес са Росен Генчев от BioSeek, Борис Симандов от Via Engineering Bulgaria, както и Владимир Цветков и Георги Иванов от Noble Hire.

Powered by DevBG community & www.noblehire.io

Comments are closed.